เมื่อเร็ว ๆ นี้แฟน ๆ ของ Pokemon ได้สร้าง Pokemon Klawf ประเภท Rock รุ่นใหม่จาก Pokemon Scarlet และ Violet Pokemon Scarlet และ Violet จะแสดง pokemon ใหม่มากกว่า 100 ตัวเมื่อเปิดตัวในปลายปีนี้...